Entreprenadbesiktning
 
 
Företaget utför entreprenadbesiktningar.
Entreprenadbesiktning avser främst projekt för bygg-, bostads- eller fastighetsföretag eller andra beställare. Alla entreprenader bör avslutas med en slutbesiktning!
 
De “Allmänna Bestämmelser” som ligger till grund för nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader stadgar att beställarens mottagningskontroll till väsentlig del sker genom besiktning.
 
Till besiktningsman skall i normalfallet beställaren utse en därtill lämpad person. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav.
 
Besiktningsmannen har därmed ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme. Läs gärna mer om oss som är med i SBRs expertgrupp för Entreprenadbesiktning och är av SBR Godkänd besiktningsman för Entreprenadbesiktning på SBRs hemsida.