Kontrollansvarig
 
 
Som byggherre kan du behöva anlita en certifierad kontrollansvarig som ska finnas vid din sida under byggtiden och hjälpa dig att säkerställa att projektet följer plan- och bygglagen.
 
Hos Botek Bygg kan du boka en certifierad kontrollansvarig med byggteknisk expertis och kunskap om hur du förebygger skador i ditt hus.