Miljöpolicy
 
 
  • Allt papper som slängs skall återvinnas. 
  • Alla kemiska produkter och metaller skall om möjligt återvinnas eller slängas i utvalda container. 
  • Belysning, lampor och andra elektriska apparater ska stängas av vid arbetsdagens slut om inget annat föreligger så som inbrottslarm m.m.