Husleverantör
 
 
Till våra kunder som vill bygga trähus kan vi erbjuda lösvirkes hus som byggs på arbetsplatsen vi kan även erbjuda prefabricerade byggelement som vi tillverkar i en svensk husfabrik.
 
Det finns olika fördelar med dessa båda byggsätt.
 
Många beställare föredrar lösvikresbyggda hus, då det ger en känsla av traditionellt hantverk och som i de allra flesta fall blir ett billigare allternativ än prefab. Andra föredrar prefabriserade trähus som har andra fördelar.
 
Prefabricerade trä hus byggs inomhus under kontrollerade former med kraftfulla maskinella hjälpmedel. Detta ger hög kvalitet, god arbetsmiljö och vi slipper väderproblem.
 
För kunderna innebär prefab ett snabbt och smidigt montage där byggnaden på mycket kort tid kan vädersäkras. Det ger därmed gott om tid för inomhusarbeten under skydd även i lösvirkes hus sker inomhus arbeten under skydd, då vi skyndsamt vädersäkrar tak och väggar innan vi påbörjar inomhusarbeten. Vi har hög teknisk kompetens och bidrar med konstruktionshjälp. Givetvis utför vi också uppdrag där beställaren svarar för konstruktion och vi fungerar som produktionsenhet.
 
I vår prefabservice ingår även montage på byggplatsen. Om kunden så vill kör vi ut byggelementen med vår egen montagepersonal och sätter elementen på plats. Prefabricerade byggelement i trä fungerar utmärkt både för små friggebodar och upp till flerfamiljshus i flera våningar. Vi menar att den här tekniken är ett sätt att industrialisera byggprocessen. Det här är en väsentlig del av framtidens byggande som vi vill bidra till.
 
Allt detta gör att vi kan bygga just ert drömhus i högsta kvalitet till lägsta pris, Botek kan om ni så önskar vara med er under hela bygget, ända från planeringsstadiet till slutbesiktning och inflyttning, Botek kan erbjuda att bygga allt från våra egna husmodeller till att bygga ert egen ritade drömhus. Botek har ett proffsigt väl sammansatt produktionsteam, vi har även konstruktörer och arkitekter. Vi hjälper till med bygglovshandlingar och allt annat som krävs för att göra er dröm till verklighet.